Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering; het wat & waarom?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade die als gevolg van beroepsfouten ontstaat. Het kan hierbij gaan om gemaakte fouten tijdens de uitoefening van het beroep, maar ook om onachtzaamheden, vergissingen, een foutief uitgebracht advies, verzuim of nalatigheid. Vooral adviserende bedrijven of beroepen kunnen beroepsfouten maken, waardoor schade bij derden kan ontstaan. Er is dan geen sprake van schade aan zaken of personen, maar zoals dat in vaktermen heet, directe of zuivere vermogensschade. Dát risico kunt u verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Voorbeeld 1:

U maakt een computerprogramma waar achteraf een fout in blijkt te zitten. Als gevolg hiervan loopt het gehele logistieke systeem van het bedrijf in de war, waardoor goederen een dag lang niet geleverd kunnen worden, waardoor ook een dagomzet wordt misgelopen. Deze gemiste omzet / winst wordt gezien als schade voor het bedrijf. U wordt hiervoor aansprakelijk gesteld.

 

Voorbeeld 2:

Een accountant geeft zijn cliënt een verkeerd advies, waardoor deze schade kan lijden. Deze schade kan de cliënt verhalen op zijn accountant, mits er sprake is van verwijtbaar gedrag. Ditzelfde geldt voor een arts die een foute diagnose stelt of een advocaat die de laatste appèl is vergeten. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen deze schade.

 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten; ja of nee?

Twijfelt u nog of u er wel of niet verstandig aan doet om een beroepsaansprakelijkheidsverekering af te sluiten? U kunt altijd eerst zonder verdere verplichtingen een aantal offertes aanvragen van verschillende aanbieders, zodat u rustig prijzen van premies en de voorwaarden door kunt nemen. Aan de hand daarvan kunt u besluiten of u overgaat tot het afsluiten van deze verzekering. Om u een idee te geven welke adviserende beroepen vooral een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben, volgen hier een aantal voorbeelden:

  • Accountants
  • Adviesbureaus
  • Advocaten
  • Architecten
  • Assurantietussenpersonen
  • IT-bedrijven
  • Makelaars
  • Medici
  • Notarissen
  • Ziekenhuizen

 

Kies de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De kosten, de premies van een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen worden bepaald door verschillende factoren zoals de aard van de werkzaamheden, de omvang van het bedrijf en het risico dat de werkzaamheden met zich meebrengen. Om ervoor te zorgen dat u de meest geschikte verzekering kiest, kunt u het beste de voor u meest geschikte punten rangschikken naar prioriteit. Het aanbod verzekeraars is namelijk zo groot dat het u veel tijd kost om voorwaarden en verschillen in premies met elkaar te vergelijken. Welke opties het meest geschikt voor u zijn, komt u snel te weten aan de hand van de vragen op deze website. Wanneer u deze heeft beantwoord, ontvangt u binnen 48 uur passende voorstellen van verschillende aanbieders. De keuze voor de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt hierdoor sneller en iets gemakkelijker gemaakt!

B2B infos