Aansprakelijkheidsverzekering voor een stichting

De AVB, dé aansprakelijkheidsverzekering voor een stichting

De AVB is een essentiële aansprakelijkheidsverzekering voor een stichting. De meeste mensen beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering. Dit is de AVP, de aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Wordt u als stichting voor een schade aangesproken, dan geeft deze AVP geen dekking. U dient namelijk te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze verzekert zowel de organisatie als degene voor wie zij verantwoordelijk is tegen de financiële consequenties van letsel en /of materiële schade toegebracht aan derden.

Over het algemeen geeft de aansprakelijkheidsverzekering voor een stichting dekking voor:

  • Algemene aansprakelijkheid. Hier wordt de schade mee bedoeld die door de stichting zelf wordt veroorzaakt aan personen en / of zaken tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Dit geldt zowel voor de verzekerde alsook voor de eventuele vrijwilligers van de stichting.
  • Productaansprakelijkheid. Dit is de schade die door een gebrek in een product wordt veroorzaakt.
  • Risicoaansprakelijkheid. De schade waarvoor de stichting als bezitter van een gebouw aangesproken wordt.
  • Verdwijning, vernietiging of beschadiging van zaken van derden.
  • De kosten ter vermindering of voorkoming van schade.
  • De kosten van verweer bij aanspraken die ongegrond zijn.
  • De wettelijke rente op schade.

 

Een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van uw stichting

Regeltjes met betrekking tot de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor een stichting zijn vaak niet altijd even duidelijk. Daarom volgen hier enkele voorbeelden waaruit blijkt dat het zeer verstandig is om een AVB af te sluiten.

Uw stichting heeft een bijeenkomst georganiseerd en een dame struikelt over een snoertje van de geluidsapparatuur dat slordig is neergelegd. Zij komt lelijk ten val op haar heup en moet naar het ziekenhuis. Ook haar bril is kapot. De dame houdt blijvend letsel over aan haar valpartij. De kosten van de bril alsook de ziekenhuiskosten, inkomstenderving en de eventuele kosten van een letselschadebureau worden op uw stichting verhaald. Gelukkig heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor een stichting afgesloten, waarop deze schade kan worden geclaimd.

Tevens kan aansprakelijkheid optreden wanneer een bezoeker per ongeluk uitglijdt op de pas geboende vloer, ook al houdt de persoon er niets aan over. Wanneer u hebt nagelaten deze bezoeker te attenderen op de natte vloer, bent u verplicht tot schadevergoeding over te gaan. Het gaat bij de aansprakelijkheid dus niet alleen om de handeling zelf waardoor de schade wordt veroorzaakt, maar eveneens om het nalaten deze schade te voorkomen.

 

Aansprakelijkheidsverzekering stichting: de verzekerde activiteiten

Bij het aanvragen van een aansprakelijkheidsverzekering voor een stichting via deze site, ontvangt u binnen 48 uur offertes van verschillende aanbieders. Wanneer u de juiste maatschappij heeft gevonden is het van essentieel belang om aan deze verzekeraar exact te melden wat de stichting aan activiteiten heeft. Wanneer de activiteiten tijdens de looptijd van de verzekering wijzigen, dient u dit tevens te allen tijde door te geven aan uw verzekeraar. Er geldt namelijk geen dekking op de polis als een bepaalde activiteit van uw stichting niet bekend is bij de verzekeraar, met alle gevolgen van dien.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.