Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, eerder noodzaak dan luxe!

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt schade die aan zaken of personen is toegebracht. Dit kan schade zijn die door één van uw medewerkers aan derden wordt veroorzaakt, maar ook schade die werknemers tijdens het werk oplopen en schade die werknemers onderling aan elkaar kunnen toebrengen zoals letsel. Het verzekerd bedrag varieert tussen de € 900.000 en € 2.500.000 en bovendien kunt u desgewenst kiezen voor een eigen risico.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is geschikt voor alle ondernemingen en ondernemers/beroepsbeoefenaars in Nederland, dus ook voor u. Het kan u een hoop financiële ellende besparen. De bedragen die soms gemoeid gaan met opgelegde schadeclaims, ook al kon u er niets aan doen, liegen er niet om. Het is daarom zeer verstandig niet te besparen op een aansprakelijkheidsverzekering. Vraag vandaag nog via onze website verschillende offertes aan. U beantwoordt enkele vragen en ontvangt binnen 48 uur passende voorstellen van diverse aanbieders. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven mag niet ontbreken in uw rijtje verzekeringen, want het is voor u als werkgever eerder noodzaak dan luxe.

 

De premie van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De premie is vaak afhankelijk van het soort bedrijf en de omvang van de onderneming. Diverse maatschappijen kennen een verplicht eigen risico, anderen weer niet. Een hoger eigen risico leidt over het algemeen tot een premiekorting. Ook het verzekerd bedrag is een belangrijke factor voor de premie. Of u nu per voorval of gebeurtenis bent verzekerd voor een bedrag van € 1.000.000 of voor een bedrag van € 2.500.000. Bij bedrijven met personeel wordt de premie berekend over het jaarloon of de omzet, waarbij jaarlijks een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de werkelijke cijfers.

 

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met uitgebreide dekking

Het risico dat u als werkgever door leveranciers, klanten of zelfs door uw eigen personeel aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is vrij reëel. Het is niet realistisch om te zeggen dat het u niet overkomt, want een medewerker kan per ongeluk bij een klant een ruit kapot maken of één van uw producten kan voor schade zorgen bij uw klant. Ieder bedrijf heeft zijn eigen specifieke risico’s. Wanneer u kiest voor een uitgebreide dekking, kiest u voor zekerheid en een dekking voor financiële gevolgen als:

  • Productaansprakelijkheid, schade door uw product aan derden.
  • Werkgeversaansprakelijkheid, beroepsziekten en ongevallen die tijdens het werk zijn ontstaan.
  • Bedrijfsaansprakelijkheid, schade aan derden door uw medewerkers of uzelf.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt u niet alleen bescherming, maar zorgt er ook voor dat de continuïteit van uw bedrijf niet in gevaar wordt gebracht. Wilt u weten hoe voordelig een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven voor uw onderneming is? Beantwoord dan de vragen, vul uw gegevens in en ontvang zo snel mogelijk geheel vrijblijvend offertes van diverse verzekeringsmaatschappijen.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.