Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering ter bescherming van inkomstenderving

Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u de gederfde brutowinst verzekeren, omdat uw bedrijf stil is komen te liggen als gevolg van bijvoorbeeld een brand. Het is al erg genoeg dat uw bedrijfspand en bedrijfsmiddelen worden verwoest door een brand. Daar blijft het echter niet bij, want ook uw bedrijfsprocessen komen stil te liggen en het heeft even tijd nodig om uw bedrijf weer op te bouwen en zo weer op het oude omzetniveau te komen. Deze inkomensderving kunt u verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering dicht zodoende het gat tussen uw verminderde inkomsten en uw doorlopende vaste lasten zoals huur, gas, elektriciteit en personeelskosten.

 

Het verzekerd bedrag van een bedrijfsschadeverzekering

Op een bedrijfsschadeverzekering bestaat het verzekerde bedrag uit uw vaste kosten en de nettowinst of uw vaste kosten verminderd met het nettoverlies. Een alternatieve berekening is de brutowinstmethode waarbij de omzet minus de variabele kosten het verzekerd bedrag is. Onder de vaste kosten wordt over het algemeen verstaan:

 • Huur en erfpacht
 • Salarissen van personeel
 • Pensioenen en gratificaties
 • Rente op banksaldi
 • Hypotheken en andere leningen
 • Honoraria van directie en commissarissen
 • Verzekeringspremies en accountantskosten
 • Reclame- advertentie- en drukkosten
 • Reiskosten
 • Porti- en telefoonkosten
 • Elektriciteit, gas en water
 • Abonnementen en contributies
 • Rechtskundige bijstand
 • Onderhoudskosten en afschrijvingen
 • Diverse belastingen

 

De uitkeringstermijn van de bedrijfsschadeverzekering

Voor de bepaling van de uitkeringstermijn van de bedrijfsschadeverzekering dient u een soort van tijdsplanning te maken. U kunt de volgende factoren hierbij in overweging nemen:

 • De tijdsduur van het herstel van de omzet
 • De tijdsduur van het herstel van uw pand
 • De leveringstermijn van nieuwe machines
 • De tijdsduur van het herstel van de productcapaciteit

Van deze vier kiest u als uitkeringstermijn voor de bedrijfsschadeverzekering het punt dat als langste tijd duurt. Zeker bij grote schade zoals een fikse brand doet u er verstandig aan om te denken in ‘worst-case-scenario’s’ bij de bepaling van de uitkeringstermijn.

Extra dekkingen van de bedrijfsschadeverzekering

De dekking van een bedrijfsschadeverzekering kan per verzekeringsmaatschappij enigszins verschillen. De meeste verzekeringen houden rekening met jaarlijks wisselende resultaten van uw bedrijf door middel van de zogeheten overdekking- en restitutieclausule. In een aantal gevallen dekt een schadeverzekering tevens schade die niet direct uw onderneming raken. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Wanneer u omzet mis dreigt te lopen als een publiekstrekker in uw buurt, zoals de nabijgelegen supermarkt, schade heeft opgelopen bijvoorbeeld door brand. Er komen dan tijdelijk in uw straat minder mensen.
 • Wanneer een naburig pand wordt afgezet, omdat deze een aanzienlijke stormschade heeft opgelopen en ook uw bedrijf hierdoor niet bereikbaar is.

U doet er dus goed aan de polisvoorwaarden waarin de dekkingen worden uitgelegd aandachtig door te lezen. Omdat een bedrijfsschadeverzekering onmisbaar is voor u als ondernemer, kunt u snel en eenvoudig via deze site vrijblijvende offertes aanvragen. Binnen 48 uur ontvangt u deze in uw mailbox.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.