Bedrijfsschadeverzekering

Met een WA bedrijfsverzekering wordt de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven bedoeld. Er wordt dan ook vaker gesproken over een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering dan over een WA bedrijfsverzekering, maar de strekking is natuurlijk hetzelfde. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven in de vorm van een WA bedrijfsverzekering kent ook een variant daarop en dat betreft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die vooral van toepassing is op de beoefenaren van het zogenaamde vrije beroep. Zowel de WA bedrijfsverzekering als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal hier worden toegelicht, zodat u zelf kunt bepalen welke bedrijfsverzekering van toepassing zal zijn.

Dekking van de verzekering

Een bedrijfsschadeverzekering komt tot uitkering wanneer een schade plaatsvindt die door de verzekering wordt gedekt. Doorgaans dekt een bedrijfsschadeverzekering dekking volgens de uitgebreide dekking, waardoor de meest voorkomende schadeoorzaken zijn gedekt. Daarnaast bestaat vaak ook de mogelijkheid om het wegvallen van de stroomvoorziening of het gas mee te verzekeren. Voor het wegvallen van de stroomvoorziening geldt dan dat de uitval langer dan acht uur geduurd moet hebben en voor het gas langer dan 24 uur.

Kiest u voor een WA bedrijfsverzekering? Klik dan hier voor drie gratis offertes bedrijfsverzekering

Hoogte van de uitkering

De verzekeraar vergoedt de misgelopen winst vermeerderd met de vaste kosten. Waarschijnlijk kan pas bij het afsluiten van het boekjaar worden vastgesteld hoeveel de gedolven winst exact bedragen heeft.

voorbeeld
Een bakker sluit voor zijn bakkerij een bedrijfsschadeverzekering af. Als gevolg van een grote brand wordt zijn hele zaak verwoest. De verzekeraar zal de winst en de vaste kosten uitkeren. Stel: de bakkerij gaat niet helemaal verloren. Alleen één oven is beschadigd. De bakker kan minder brood bakken, waardoor hij minder verkoopt. Na een week is de bakkerij weer volledig operationeel. Het zal niet moeilijk zijn om vast te stellen hoe groot het omzetverlies in deze week was. Dit omzetverlies wordt, na aftrek van de normale variabele kosten, aan de bakker vergoed.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.