Online verzekering

Een online verzekering afsluiten is een fluitje van een cent. Er zijn tal van verzekeringen die u snel, eenvoudig en voordelig online af kunt sluiten. Hierbij kunt u denken aan:

B2B infos

...Verder lezen

Premies

Als (aankomend) ondernemer krijgt u te maken met premies. U moet zich gaan verdiepen in verzekeringen die voor u en uw bedrijf noodzakelijk zijn. U moet zich gaan afvragen welke risico’s u wilt gaan afdekken. Het gaat hier om premies van verzekeringen zoals aansprakelijkheid, transport, ziekte & arbeidsongeschiktheid, pensioen, inboedel, rechtsbijstand, inkomstenderving, brand, glasschade, diefstal en meer.

B2B infos

...Verder lezen

Bedrijfsverzekeringen berekenen

U bent of wordt ondernemer en wilt bedrijfsverzekeringen berekenen. U bent natuurlijk trots op uw bedrijf en werkt hard om een succes te maken van uw onderneming. Ondernemen brengt risico’s en kansen met zich mee. Daarom is het van belang u goed te verzekeren. Een ongeluk zit bijvoorbeeld in een klein hoekje en ook kunt u te maken krijgen met tegenslagen. Hierbij valt te denken aan een foute levering, schade toegebracht aan derden, een vrachtwagen total loss of nog erger, een brand die uw bedrijfspand compleet verwoest. U moet u er dan zeker van zijn dat u op uw verzekering kunt vertrouwen.

B2B infos

...Verder lezen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade die als gevolg van beroepsfouten ontstaat. Het kan hierbij gaan om gemaakte fouten tijdens de uitoefening van het beroep, maar ook om onachtzaamheden, vergissingen, een foutief uitgebracht advies, verzuim of nalatigheid. Vooral adviserende bedrijven of beroepen kunnen beroepsfouten maken, waardoor schade bij derden kan ontstaan. Er is dan geen sprake van schade aan zaken of personen, maar zoals dat in vaktermen heet, directe of zuivere vermogensschade. Dát risico kunt u verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

B2B infos

...Verder lezen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt schade die aan zaken of personen is toegebracht. Dit kan schade zijn die door één van uw medewerkers aan derden wordt veroorzaakt, maar ook schade die werknemers tijdens het werk oplopen en schade die werknemers onderling aan elkaar kunnen toebrengen zoals letsel. Het verzekerd bedrag varieert tussen de € 900.000 en € 2.500.000 en bovendien kunt u desgewenst kiezen voor een eigen risico.

B2B infos

...Verder lezen