Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kosten

U vraagt zich misschien af; ‘wat gaat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kosten?’ De kosten van een dergelijke verzekering zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van uw bedrijf, het soort bedrijf, de hoogte van de verzekerde bedragen en het eigen risico. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de materiële- en letselschade die door u als ondernemer of door één van uw werknemers wordt veroorzaakt. De premies, die over het algemeen variëren van honderd euro tot enkele honderden euro’s per jaar, compenseren de financiële gevolgen van de schade die aan derden wordt veroorzaakt. We noemen enkele voorbeelden:

B2B infos

...Verder lezen

Offerte zakelijke verzekeringen

Zelfstandige ondernemers zonder personeel zullen net als ondernemingen, waar medewerkers in dienst zijn een aantal zakelijke verzekeringen afsluiten om daarmee de financiële schade van uiteenlopende risico’s te kunnen beperken. Een offerte zakelijke verzekeringen aanvragen zal inzicht geven in de mogelijkheden van de bedrijfsverzekering, zoals de voorwaarden, dekkingen en premie. Het is handig om ineens voor meerdere bedrijfsverzekeringen ineens een offerte zakelijke verzekeringen aan te vragen bij verschillende verzekeraars. Dat geldt niet alleen voor startende ondernemers, maar ook voor bedrijven die willen onderzoeken of er op de kosten van de huidige zakelijke verzekeringen bespaard zal kunnen worden.

B2B infos

...Verder lezen

Bedrijfsverzekering kosten

Elke ondernemer wordt aangeraden om de tijd te nemen zich te verdiepen in de voor het bedrijf noodzakelijke bedrijfsverzekeringen, waarmee voor bepaalde risico’s dekking kan worden verkregen. De bedrijfsverzekering kosten bestaan uit de verplichting om een periodieke premie te bepalen. De bedrijfsverzekering kosten kunnen echter worden weggestreept tegen de eventuele kosten, die zich voor kunnen doen als er sprake is van schade die door het bedrijf is veroorzaakt of als het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld en er een schadeclaim wordt ingediend. De premie voor de bedrijfsverzekering staat dan ook in geen enkele verhouding tot de hoge schadeclaims, waarmee uw onderneming geconfronteerd kan worden.

B2B infos

...Verder lezen