Hoe functioneert een bedrijfsverzekering?

Een bedrijf kan net als een natuurlijk persoon risico’s lopen, waarvoor de mogelijkheid bestaat een bedrijfsverzekering af te sluiten. Op het gebied van bedrijfsverzekeringen kunnen verschillende zakelijke verzekeringen voor bedrijven onderscheiden worden. Een bedrijfsverzekering is erop gericht om de risico’s, die een bedrijf of ondernemer kan lopen met betrekking tot de bedrijfsvoering middels een sluitende dekking te kunnen verzekeren. Elke bedrijfsverzekering biedt dan ook weer een andere dekking, zodat u als ondernemer kunt nagaan welke zakelijke verzekeringen het beste aansluiten bij de bedrijfsvoering. Dat kan gaan om een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering, maar ook een inboedelverzekering bedrijf of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Hier zullen een aantal voorbeelden van bedrijfsverzekeringen worden besproken.

B2B infos

...Verder lezen

Veelgestelde vragen bedrijfsverzekeringen

Bij het maken van een keuze voor bedrijfsverzekeringen stellen de meeste ondernemers zich veelal eerst de vraag of het om noodzakelijke bedrijfsverzekeringen gaat of dat het risico zelf ook gedragen kan worden. Dit is slechts één van de vele vragen, die bij u op kunnen komen als u een keuze gaat maken voor het afsluiten van zakelijke verzekeringen. Vragen als hoe hoog is de premie, hoe vraag ik een offerte aan en hoe kan ik zakelijke verzekeringen vergelijken komen ook vaak aan de orde. Om enig inzicht in de veelgestelde vragen bedrijfsverzekeringen te kunnen geven, zullen hier een aantal vragen met uiteraard de aansluitende antwoorden behandeld worden.

B2B infos

...Verder lezen

Risico of zekerheid met zakelijke verzekeringen

U kunt zich als ondernemer tegen een groot aantal risico’s verzekeren, die u persoonlijk aangaan en die vooral gericht zijn op de bedrijfsvoering. Een voorbeeld van een verzekering voor een ondernemer op het persoonlijke vlak is de AOV verzekering oftewel de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een voorbeeld van de tweede situatie is is de inboedelverzekering bedrijf. Het aan bod van zakelijke verzekeringen is zo groot dat er voor elk mogelijk risico wel een verzekering kan worden afgesloten, variërend van risico’s als arbeidsongeschiktheid tot diefstal en van aansprakelijkheidsstelling tot het recht op bijstand. Het is natuurlijk altijd verstandig om de balans te vinden tussen risico en zekerheid bij het afsluiten van een bedrijfsverzekering.

B2B infos

...Verder lezen