Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

U kunt een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om onverwachte hoge kosten te voorkomen bij schade. Wanneer er schade wordt veroorzaakt, kan dit leiden tot een schadeclaim, waar soms zeer hoge bedragen mee gemoeid zijn. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt u dan financiële bescherming wanneer u wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade.

B2B infos

...Verder lezen

WA bedrijfsverzekering afsluiten

Met een WA bedrijfsverzekering wordt de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven bedoeld. Er wordt dan ook vaker gesproken over een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering dan over een WA bedrijfsverzekering, maar de strekking is natuurlijk hetzelfde. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven in de vorm van een WA bedrijfsverzekering kent ook een variant daarop en dat betreft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die vooral van toepassing is op de beoefenaren van het zogenaamde vrije beroep. Zowel de WA bedrijfsverzekering als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal hier worden toegelicht, zodat u zelf kunt bepalen welke bedrijfsverzekering van toepassing zal zijn.

B2B infos

...Verder lezen

Ondernemersverzekering afsluiten

Ondernemers staan wellicht niet al te vaak stil bij de mogelijkheid om geconfronteerd te worden met ziekte of invaliditeit. Toch is het raadzaam om eens na te denken over de gevolgen voor uw bedrijf als u daar onverhoopt wel mee geconfronteerd zult worden. U kunt dan in elk geval tijdelijk geen directe leiding meer geven aan het bedrijf met alle gevolgen van dien. Een ondernemersverzekering is een bedrijfsverzekering, die in een dergelijke situatie uitkomst zou kunnen bieden. U hebt als ondernemer namelijk de mogelijkheid om u te verzekeren tegen de financiële gevolgen van ziekte of blijvende invaliditeit. Een dergelijke bedrijfsverzekering bestaat uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en wordt ook wel bestempeld als een ondernemersverzekering.

B2B infos

...Verder lezen