Hoe functioneert een bedrijfsverzekering?

Een bedrijf kan net als een natuurlijk persoon risico’s lopen, waarvoor de mogelijkheid bestaat een bedrijfsverzekering af te sluiten. Op het gebied van bedrijfsverzekeringen kunnen verschillende zakelijke verzekeringen voor bedrijven onderscheiden worden. Een bedrijfsverzekering is erop gericht om de risico’s, die een bedrijf of ondernemer kan lopen met betrekking tot de bedrijfsvoering middels een sluitende dekking te kunnen verzekeren. Elke bedrijfsverzekering biedt dan ook weer een andere dekking, zodat u als ondernemer kunt nagaan welke zakelijke verzekeringen het beste aansluiten bij de bedrijfsvoering. Dat kan gaan om een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering, maar ook een inboedelverzekering bedrijf of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Hier zullen een aantal voorbeelden van bedrijfsverzekeringen worden besproken.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is een bedrijfsverzekering, waarmee schade kan worden gedekt tijdens de bedrijfsuitvoering. Brengt een medewerker van uw bedrijf schade aan een derde aan, bijvoorbeeld door een blik verf over een auto te laten vallen, dan wordt de hieruit voortvloeiende schade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering als bedrijfsverzekering

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als bedrijfsverzekering is het mogelijk om een deel van het ondernemersrisico af te dekken met de verzekering. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal namelijk schade dekken, die aan derden wordt toegebracht bij de uitoefening van een zelfstandig beroep, zoals dat van een advocaat, notaris of arts. Directe materiële schade zal niet snel worden toegebracht bij de uitoefening van het beroep, maar derden kunnen wel te maken krijgen met een financiële schade als gevolg van nalatigheid van bijvoorbeeld een notaris. De hoogte van de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is onder meer afhankelijk van uw beroep en de omvang van het bedrijf.

Vraagt u hier vrijblijvend drie offertes bedrijfsverzekering aan en u ontvangt binnen 48 uur een aanbod van meerdere verzekeraars.

Inboedelverzekering bedrijf

Een inboedelverzekering bedrijf biedt dekking aan de schade van de inboedel van bijvoorbeeld uw kantoorpand, in het geval bijvoorbeeld brand of inbraak. Om deze bedrijfsverzekering te kunnen afsluiten, worden er door de verzekeraars veelal eisen gesteld aan de beveiliging van het pand. Naast deze bedrijfsverzekering is het ook mogelijk om een opstalverzekering voor het bedrijfspand zelf af te sluiten, waarmee schade aan het pand, zoals door brand of blikseminslag gedekt zal zijn.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.