Ondernemersverzekering afsluiten

Ondernemers staan wellicht niet al te vaak stil bij de mogelijkheid om geconfronteerd te worden met ziekte of invaliditeit. Toch is het raadzaam om eens na te denken over de gevolgen voor uw bedrijf als u daar onverhoopt wel mee geconfronteerd zult worden. U kunt dan in elk geval tijdelijk geen directe leiding meer geven aan het bedrijf met alle gevolgen van dien. Een ondernemersverzekering is een bedrijfsverzekering, die in een dergelijke situatie uitkomst zou kunnen bieden. U hebt als ondernemer namelijk de mogelijkheid om u te verzekeren tegen de financiële gevolgen van ziekte of blijvende invaliditeit. Een dergelijke bedrijfsverzekering bestaat uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en wordt ook wel bestempeld als een ondernemersverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

De arbeidsongeschiktheidsverzekering of ondernemersverzekering wordt ook wel afgekort tot AOV en is speciaal ontwikkeld voor ondernemers, zoals u. Zelfstandige ondernemers met of zonder personeel kunnen deze ondernemersverzekering afsluiten, zodat u in het geval van ziekte of invaliditeit kunt rekenen op een uitkering, die voortvloeit uit deze bedrijfsverzekering. Er wordt door de verzekeraar in het geval van ziekte of blijvende invaliditeit een periodieke uitkering verstrekt.

Keuze voor ondernemersverzekering

Aangezien de meeste ondernemers ten aanzien van hun inkomen afhankelijk zijn van het inkomen, dat uit het bedrijf verkregen wordt en bij ziekte of invaliditeit de inkomstenbron daar niet meer in kan voorzien, is het verstandig om een ondernemersverzekering af te sluiten. Indien u geen inkomen meer ontvangt vanuit uw bedrijf als gevolg van ziekte, dan is er geen vangnetregeling, zoals voor werknemers het geval is. U zult dan moeten interen op uw eigen vermogen en in het ergste geval een beroep moeten doen op de bijstandsregeling. Dat kan allemaal voorkomen worden door te besluiten een ondernemersverzekering af te sluiten in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ondernemersverzekering afsluiten? Klikt u dan hier voor drie gratis offertes voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Premie ondernemersverzekering

De premie van de ondernemersverzekering zal afhankelijk zijn van een aantal factoren, zoals:

• Hoeveel inkomen wenst de ondernemer te verzekeren?
• Hoelang wenst de ondernemer een periodieke uitkering te ontvangen?
• Welk beroep wordt er uitgeoefend en welke risico´s zijn daaraan verbonden?
• Keuze voor uitkering bij een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.