Premies

Premies & Verzekeringen, een noodzakelijk iets!

Als (aankomend) ondernemer krijgt u te maken met premies. U moet zich gaan verdiepen in verzekeringen die voor u en uw bedrijf noodzakelijk zijn. U moet zich gaan afvragen welke risico’s u wilt gaan afdekken. Het gaat hier om premies van verzekeringen zoals aansprakelijkheid, transport, ziekte & arbeidsongeschiktheid, pensioen, inboedel, rechtsbijstand, inkomstenderving, brand, glasschade, diefstal en meer.

Wanneer u niet bent gebonden aan de verzekeringen die worden aangeboden door uw financierende bank, kunt u andere verzekeringsmaatschappijen of onafhankelijke tussenpersonen benaderen voor de meest optimale verzekering. U kunt dit gemakkelijk doen, door een aantal vragen via deze site te beantwoorden. Aan de hand van uw antwoorden, ontvangt u dan offertes op maat van verzekeringen en hun bijbehorende premies. Bij de keuze van de juiste verzekering of verzekeringsmaatschappij zijn een aantal dingen van belang, te weten:

  • Het te verzekeren risico
  • Het gewenste eigen risico
  • De te betalen premies
  • De voorwaarden en kleine lettertjes

 

Risico’s verzekeren of zelf dragen?

Als ondernemer zult u zelf moeten bepalen welke risico’s u genoodzaakt bent af te dekken met een verzekering en welke risico’s u als eigen risico zelf kunt dragen. Voor de te betalen premies is de hoogte van het eigen risico mede bepalend. In de meeste gevallen geldt; hoe hoger het eigen risico is dat u zelf draagt, hoe lager de premies zullen zijn. U kunt dus flink wat besparen wanneer u het eigen risico zelf kunt dragen. De kans dat iemand een raampje inslaat is stukken groter dan de kans dat u onderneming door een brand wordt getroffen. Echter, wat zijn de gevolgen. De schade van het raampje kunt u in veel gevallen zelf dekken, maar een brand kan wellicht het einde van het voortbestaan van uw bedrijf betekenen.

 

Preventiemaatregelingen zorgen voor lagere premies

Wanneer u preventieve maatregelen treft voor bijvoorbeeld het tegengaan van schade door inbraak, dan kunt u bij veel verzekeringsmaatschappijen vaak op lagere premies rekenen. Bovendien zijn de kosten die u maakt ter preventie van uw winst aftrekbaar, is de betaalde BTW terug te vorderen en kunt u in enkele gevallen zelfs ook nog profiteren van investeringsaftrek. Als dat geen win-win situatie is.

Nog meer tips voor lagere premies

  • Bent u startende ondernemer? Vraag dan naar korting op verzekeringspremies voor startende ondernemers. Veel verzekeraars doen hier aan mee.
  • Neem een lager eigen risico-periode. Een eigen risico van zes maanden is voordeliger dan een van twee weken. Uiteraard kunt u ook kiezen voor de middenweg van twee of drie maanden. Bekijk hoelang u het uit kunt zingen met uw eigen financiële middelen.
  • Sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering af? Vergeet dan niet dat deze premie fiscaal aftrekbaar is.
  • Tot slot kunt u proberen een korting te bedingen op te betalen premies, wanneer u meerdere verzekeringen bij eenzelfde maatschappij onderbrengt.

Zinvolle verzekeringen verschillen dus per bedrijf. Vraag offertes aan en laat u goed informeren over de premies. Bent u eenmaal verzekerd? Controleer dan regelmatig of u niet bent onder- of oververzekerd.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.