Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering; ondernemen met juridische zekerheid

Een rechtsbijstandverzekering is geschikt voor instellingen, bedrijven, verenigingen van eigenaren, uitoefenaars van vrije beroepen, particulieren en iedereen die als ondernemer werkzaam is. De verzekering geeft bijstand bij juridische conflicten.

Als ondernemer verricht u bijna dagelijks transacties en juridische handelingen waarbij eveneens allerlei risico’s horen. Enkele voorbeelden zijn het aangaan van overeenkomsten met opdrachtgevers, personeel of leveranciers en het aanschaffen van meubilair. Het kan een keer voorkomen dat een opdrachtgever zijn facturen niet wil betalen, er een conflict is met uw werknemers of iemand zich door uw onderneming benadeelt voelt en een schadevergoeding eist. Wanneer u op zo’n moment een advocaat moet inhuren, zult u merken dat dit al snel een duur geintje wordt, want 100 tot 200 euro per uur is niets. Voor kleine ondernemers is dit vaak niet op te brengen. Wie zich hiervoor heeft verzekerd met een rechtsbijstandverzekering wordt beschermd tegen deze juridische consequenties. U wordt voorzien in onafhankelijke rechtsbijstand en alle proces- en gerechtskosten die uit het juridische conflict kunnen voortvloeien, worden vergoed.

Wilt u ook ondernemen met juridische zekerheid? Kies dan voor een rechtsbijstandverzekering en vraag vandaag nog offertes van diverse aanbieders aan.

 

De werking van een rechtsbijstandverzekering

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering wilt afsluiten, kunt u ervan uitgaan dat over het algemeen de meeste maatschappijen de volgende juridische conflicten dekken:

  • Een conflict met leveranciers van diensten en goederen
  • Een conflict met afnemers die hun betalingen niet nakomen
  • Een conflict met ondernemers van diensten met betrekking tot de bedrijfsvoering, zoals een accountant
  • Een conflict met het personeel

Wanneer een bepaald conflict niet wordt gedekt, dan kan de maatschappij meestal wel een advocaat met korting inhuren en het voordeel hiervan doorberekenen.

 

Rechtsbijstand in natura en in geld

De rechtsbijstandverzekering bestaat in twee vormen, namelijk in geld en in natura. Bij rechtsbijstand in geld ontvangt u een bedrag van de verzekeringsmaatschappij om een advocaat naar keuze van te betalen. Bij rechtsbijstand in natura heeft de maatschappij zelf advocaten in dienst die dan de zaak in behandeling nemen. Deze tweede situatie komt in Nederland het meest voor.

 

Rechtsbijstandverzekeringen, ja of nee?

De maandelijkse premie van een rechtsbijstandverzekering is niet overal even voordelig. Het is dan ook één van de belangrijkste redenen waarom ondernemers, voornamelijk de kleine zelfstandigen, besluiten deze verzekering niet af te sluiten. Het is verstandig om bij uw besluit over wel of geen rechtsbijstand na te gaan hoe groot de kans, het risico is dat uw onderneming met juridische conflicten in aanraking komt. Het nadeel van rechtsbijstand is dat er meestal een maximum bedrag geldt dat geclaimd kan worden aan advocaatkosten en bovendien niet alle conflicten zijn gedekt. Voordeel is dat wanneer u verwikkelt raakt in een conflict u alle problemen direct naar de verzekeringsmaatschappij kunt doorschuiven en u zodoende geen extra kosten hoeft te maken. Twijfelt u nog? Vraag dan zonder verdere verplichtingen offertes van een rechtsbijstandverzekering aan, zodat u het één en ander met elkaar kunt vergelijken.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.