Risico of zekerheid met zakelijke verzekeringen

U kunt zich als ondernemer tegen een groot aantal risico’s verzekeren, die u persoonlijk aangaan en die vooral gericht zijn op de bedrijfsvoering. Een voorbeeld van een verzekering voor een ondernemer op het persoonlijke vlak is de AOV verzekering oftewel de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een voorbeeld van de tweede situatie is is de inboedelverzekering bedrijf. Het aan bod van zakelijke verzekeringen is zo groot dat er voor elk mogelijk risico wel een verzekering kan worden afgesloten, variërend van risico’s als arbeidsongeschiktheid tot diefstal en van aansprakelijkheidsstelling tot het recht op bijstand. Het is natuurlijk altijd verstandig om de balans te vinden tussen risico en zekerheid bij het afsluiten van een bedrijfsverzekering.

Zekerheid met bedrijfsverzekering

Zekerheid kan een groot goed zijn voor ondernemers en bedrijven, die met diverse risico’s in aanraking kunnen komen. Voor het afsluiten van zakelijke verzekeringen is het dan ook altijd aan te raden om die zekerheid te vinden in een bedrijfsverzekering, waarvan het bedrijf in elk het risico niet zal kunnen dragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in een situatie, waarin uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld door een derde, die als gevolg van uw bedrijfsvoering schade heeft geleden. Het risico van een inbraak kan verstrekkende gevolgen hebben en ook daarvoor geldt dat zekerheid gevonden kan worden door een bedrijfsverzekering af te sluiten. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de branche, waarin uw onderneming opereert om te kunnen beoordelen of er specifieke zakelijke verzekeringen nodig zijn zoals een goederentransportverzekering.

Zekerheid met een bedrijfsverzekering? Klik hier vrijblijvend voor de aanvraag van drie offertes zakelijke verzekeringen

Eigen risico zakelijke verzekeringen

U kunt als ondernemer zelf afwegen welk risico u voor rekening van het bedrijf wenst te laten komen en welk risico u verzekerd wenst te zien. Om een perfecte balans te vinden tussen risico en zekerheid kunt u zich bij het aanvragen van een offerte van een deskundig advies laten voorzien ten aanzien van de zakelijke verzekeringen. Verder geldt dat er ook een balans kan worden gevonden door bijvoorbeeld te kiezen voor een verhoogd eigen risico bij het afsluiten van een van de zakelijke verzekeringen.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.