Verschil beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Mensen die een vrij beroep uitoefenen dienen, om bepaalde risico’s die hun werk met zich meebrengen af te dekken, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook professionals en ondernemingen kunnen bepaalde risico’s afdekken met een dergelijke verzekering. Maar wat houdt beroepsaansprakelijkheid precies in en wat is het verschil met bedrijfsaansprakelijkheid?

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid kan het gemakkelijkste worden omschreven als de aansprakelijkheid van een persoon voor de fouten die worden gemaakt bij de uitoefening van zijn of haar beroep. Onder fouten wordt dan onder andere nalatigheid, fouten, een vergissing of verzuim gerekend. Een ondernemer kan de risico’s die beroepsaansprakelijkheid met zich meebrengt afdekken door hier een verzekering voor af te sluiten

Wat houdt het precies in?

Deze vraag is moeilijker te beantwoorden dan op het oog lijkt. Er bestaat namelijk geen standaard verzekering op dit gebied. Ieder beroep is verschillend en kent daardoor ook zijn eigen risico’s. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dan ook altijd een verzekering op maat die wordt afgestemd op de specifieke omstandigheden binnen het betreffende beroep. Het is daarom ook nodig om hiervoor een verzekeringsmaatschappij uit te kiezen met kennis van zaken wat betreft uw specifieke arbeidsomstandigheden en -risico’s, voor een dekkende verzekering.

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Vanwege het feit dat voor ieder beroep weer een andere verzekering afgesloten moet worden is geen vaste premie te geven. De dekkingen die u binnen uw beroep nodig heeft bepalen de hoogte van uw verzekeringspremie.

Het verschil tussen een bedrijf- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid komt eigenlijk neer op het verschil tussen schade en fouten. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sluit u af om de kosten van schade te dekken die door uw toedoen of door het toedoen van één van uw werknemers is ontstaan bij derden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is puur gericht op het maken van fouten bij het uitoefenen van uw beroep.

Welke verzekering is het meest geschikt?

Welke verzekering is dan het meest geschikt voor u? Oftewel, welke verzekering dient u als ZZP’er of als onderneming af te sluiten? Het antwoord hierop is: allebei. Omdat geen van beide verzekeringen alle risico’s die uw werk met zich meebrengt afdekken, doet u er verstandig aan om zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Op die manier bent u ervan verzekerd dan u en uw onderneming zo weinig mogelijk risico lopen.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.