Verschillende zakelijke verzekeringen

Er zijn verschillende zakelijke verzekeringen, die u als ondernemer kunt afsluiten. Daarbij hebt u naast de keuze uit het aanbod van bedrijfsverzekeringen ook nog eens de keuze uit een groot aantal verzekeraars. De verschillende zakelijke verzekeringen zijn niet altijd noodzakelijk om af te sluiten, want de noodzaak ervan kan onder meer afhankelijk zijn van de branche van uw bedrijf, maar ook van de eigen voorkeuren om bepaalde risico’s bijvoorbeeld zelf als ondernemer te dragen. Een specifieke bedrijfsverzekering voor een bepaalde branche is bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering voor agrariërs of een milieuschadeverzekering. Van de verschillende zakelijke verzekeringen zullen hier een aantal belangrijke bedrijfsverzekeringen worden toegelicht.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Voor bedrijven is er een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering beschikbaar, waarmee dekking wordt geboden aan schade die door uw personeel kan worden toegebracht aan derden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gericht op ondernemers, zoals advocaten, adviseurs en artsen, die te maken kunnen krijgen met het aansprakelijk gesteld worden voor schade, die bijvoorbeeld door onzorgvuldig handelen kan worden toegebracht. Daarbij kunt u denken aan de advocaat, die vergeet om een specifieke clausule in een contract op te nemen met verstrekkende nadelige gevolgen voor de cliënt. Het is altijd aan te bevelen om een dergelijke bedrijfsverzekering, die van toepassing is, af te sluiten bij het maken van een keuze uit de zakelijke verzekeringen.

Bedrijfsverzekering voor het bedrijfsvermogen

Afhankelijk van de onderneming kan het bedrijfsvermogen onder meer bestaan uit een bedrijfspand met inventaris, voorraden in het magazijn en uit transportmiddelen, variërend van bedrijfsauto’s tot heftrucks. Voor het verzekeren van het bedrijfsvermogen zijn er diverse zakelijke verzekeringen beschikbaar, zoals een opstalverzekering voor het bedrijfspand, een inboedelverzekering bedrijven voor de inventaris en bedrijfsautoverzekeringen voor de bedrijfsauto’s van de onderneming. In het geval er goederen worden vervoerd is de bedrijfsverzekering in de vorm van een goederentransportverzekering beschikbaar.

Voor het afsluiten van zakelijke verzekeringen kunt u hier vrijblijvend drie offertes aanvragen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Uw eventuele werknemers zullen verzekerd zijn tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid op basis van de werknemersverzekeringen, maar dat geldt niet voor u als ondernemer. Zelfstandige ondernemers zullen zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering als een van de zakelijke verzekeringen moeten afsluiten om de inkomensterugval als gevolg van ziekte of invaliditeit te kunnen opvangen.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.