WA bedrijfsverzekering afsluiten

Met een WA bedrijfsverzekering wordt de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven bedoeld. Er wordt dan ook vaker gesproken over een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering dan over een WA bedrijfsverzekering, maar de strekking is natuurlijk hetzelfde. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven in de vorm van een WA bedrijfsverzekering kent ook een variant daarop en dat betreft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die vooral van toepassing is op de beoefenaren van het zogenaamde vrije beroep. Zowel de WA bedrijfsverzekering als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal hier worden toegelicht, zodat u zelf kunt bepalen welke bedrijfsverzekering van toepassing zal zijn.

WA bedrijfsverzekering

Met een WA bedrijfsverzekering is het mogelijk om dekking te krijgen tegen financiële schade, die door u als ondernemer of door een van de uw medewerkers is toegebracht aan derden. Een ongelukje zit in een klein hoekje en een van uw medewerkers kan tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden altijd het risico lopen om schade toe te brengen aan een klant of andere derde. Voor het afsluiten van een dergelijke bedrijfsverzekering is het raadzaam om de premies en voorwaarden van de verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken.

Kiest u voor een WA bedrijfsverzekering? Klik dan hier voor drie gratis offertes bedrijfsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Elke beoefenaar van een vrij beroep, van tandarts tot advocaat en van notaris tot arts, loopt bij de uitoefening van het beroep het risico om schade toe te brengen aan anderen. Dat kan ook van toepassing zijn op eventuele personeelsleden, die binnen uw bedrijf werkzaam zijn. Als er schade is ontstaan, dan kunt u daar voor aansprakelijk gesteld worden en een schadeclaim kan fors uitvallen. Met een bedrijfsverzekering, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kunt u dekking krijgen tegen de financiële gevolgen van schadeclaims. De premie van deze bedrijfsverzekering zal onder meer afhankelijk zijn van het vrije beroep dat wordt uitgeoefend, want de ene beroepsgroep zal meer risico’s kunnen lopen dan de andere beroepsgroep. Een advies op maat kan dan ook gewenst zijn.

Waarom een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?</h2>
Het is belangrijk om een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat u daarmee bent ingedekt tegen eventuele hoogoplopende kosten als gevolg van een schadeclaim. Indien u niet over een dergelijke bedrijfsverzekering, zoals een WA bedrijfsverzekering beschikt, dan kan bij een eventuele schadeclaim uw bedrijfsvoering ernstig gevaar lopen.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.