Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering, zekerheid bij zieke werknemers

Een ziekteverzuimverzekering biedt zekerheid bij zieke werknemers. Iedere werkgever met personeel in dienst krijgt ooit te maken met ziekte onder zijn werknemers. Wanneer een werknemer slechts enkele dagen ziek is, is er nog weinig aan de hand. Maar, als een werknemer voor langere periode ziek wordt, kan dat voor uw organisatie grote gevolgen hebben. Niet alleen op financieel maar ook op organisatorisch gebied. In de meeste gevallen bent u verplicht het eerste ziektejaar 70% van het loon door te betalen aan uw zieke werknemer. Het is daarom raadzaam om dit risico via een ziekteverzuimverzekering te verzekeren.

 

Soorten ziekteverzuimverzekeringen

Er zijn twee soorten ziekteverzuimverzekeringen, te weten:

 • De verzuimverzekering met een eigen risico in geld, de zogeheten stop loss verzekering. U kiest zelf een bedrag waarvoor u het verzuimrisico wilt dragen. Wanneer de loondoorbetalingsverplichtingen dit bedrag overstijgen, wordt het verschil aangevuld door de ziekteverzuimverzekering.
 • De verzuimverzekering met een eigen risico in tijd. Bij deze verzekering zit een wachtdag of een wachttermijn ingebouwd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de eerste veertien dagen voor uw eigen rekening te nemen. Is een werknemer langer dan twee weken ziek, dan kunt u een beroep doen op deze verzuimverzekering.

Veel van de ziekteverzuimverzekeringen zijn gekoppeld aan een pakket Arbo-diensten. Sluit u dus een dergelijke verzekering af, dan voldoet u over het algemeen ook direct aan uw verplichtingen op grond van de Arbo-wet.

 

Premiebepalende factoren bij een ziekteverzuimverzekering

Voordat u een ziekteverzuimverzekering af kunt sluiten bij een verzekeringsmaatschappij, wordt er, met betrekking tot de premie, eerst gekeken naar een aantal factoren binnen uw organisatie. Hierbij kunt u denken aan:

 • De bedrijfstak
 • De gemiddelde leeftijd binnen uw organisatie
 • De verdeling binnen uw bedrijf
 • Het historisch ziekteverzuim
 • De verzekeringsvorm
 • De hoogte en aard van de verzekering

Alle voordelen & dekkingen van een ziekteverzuimverzekering op rij:

 • Twee jaar lang zekerheid met betrekking tot loondoorbetaling van uw zieke werknemer. Bent u niet verzekerd dan moet u het loon zelf betalen, zonder dat er arbeid tegenover staat. Bovendien moet u misschien een extra kracht inhuren, wat tevens extra geld gaat kosten.
 • U kunt rekenen op deskundigheid bij het herstel én vertrouwen op een goede begeleiding naar passend werk.
 • De dekking van de verzuimverzekering kunt u veelal zelf kiezen.
 • Er wordt aandacht besteed aan de ziekte van de werknemer en het voorkomen hiervan.
 • Een ziekteverzuimverzekering in combinatie met een pakket Arbo-diensten levert u vaak een aantrekkelijke korting op.

 

Offerte aanvragen van een ziekteverzuimverzekering

Via deze site kunt u snel en gemakkelijk online offertes aanvragen bij meerdere verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren. U kunt op deze manier goed de premies, de geboden diensten en polisvoorwaarden met elkaar vergelijken en zo de meest geschikte ziekteverzuimverzekering voor uw organisatie afsluiten.

No tags for this post.

B2B infos

Comments are closed.